Ny bestyrelse i Smag på Nordsjælland

Ny bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig hos Kødsnedkeren den 5. april 2017 med følgende poster:

Formand

Torben Bo Christensen, Rokkedyssegård, rokkedyssegaard@gmail.com, 3157 0740

 Næstformand

Tycho Winther Hjorth, Agerskov Angus, frilandsangus@gmail.com, 2876  8267

 

Selma Bergenholz, Højbogaard, bergenholz@os.dk, 2489 0951

Gunhild Rasmussen, Hornbeer, gr@hornbeer.dk,  4031 1580

Flemming Bisp Høeg, Kødsnedkeren, flemming@koedsnedkeren.dk, 27 14  54 80

Gitte Vestergaard, Kollerødgård, gitte@kolleroedgaard.dk, 50 95  86 77 (suppleant)

 

Sekretariat

Henrik Sønksen, Viventes, soenksen@viventes.dk, 30668660

 

Den nye bestyrelses lægger vægt på at forfølge foreningens 2020 strategi. Bestyrelsen arbejder for at sætte en dagsorden, der samler – så vi løfter i flok – sammen kan vi mere. Vi vil udvikle småskala fødevareproduktionen frem for at afvikle. Vi skal skabe synlighed for medlemmer og foreningen.

Sæt kryds i kalenderen:

  • Netværksmøde onsdag den 10. maj hos Agerskov Angus. Tema: Udviklingspotentialet i virksomheden – opskalering og risikostyring.
  • Smag på Nordsjælland Høstfestival 25. – 26. august 2017 på Esrum Kloster

I vil løbende blive opdateret på aktiviteterne i foreningen.

Go’ påske

PS. Gunhild har lavet nyt logo til Smag på Nordsjælland. Der finpudses fortsat på de grafiske detaljer. Giv gerne feed back til Gunhild, hvis du har observationer og kommentarer.