Freerslev Kotel

freerslev_kotel

Der er 240 malkekøer på Freerslev Kotel og 240 ungdyr (kalve og kvier), alle af racen Jersey. Malkekøerne på Freerslev Kotel går i en moderne løsdriftsstald med sengebåse. Kvierne går i store fællesbokse med dybstrøelse. Når de er 12 mdr bliver de insemineret. Kalvene får råmælk fra råmælksbanken straks efter fødslen. Kalvene går de første uger i enkeltbokse, hvor der er ekstra opmærksomhed på dem. Når de er ca. 4 uger gamle kommer de i fællesbokse, hvor de typisk går seks sammen. Tyrekalvene sælges til opfedning.

Freerslev Kotel er besøgsgård for Landbrug og Fødevarer og Arla. Besøg er gratis for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Efter aftale kan også seminariestuderende og landbrugsstuderende komme på gratis besøg. De faste skolebesøgsdage er tirsdag, onsdag og torsdag.

Kotellet modtager også bestillinger på besøg fra store og små virksomheder, foreninger, andre interessegrupper og privatpersoner, som ønsker at få en rundvisning på en effektiv dansk mælkeproduktion. Et besøg kan være målet for jeres næste firmaudflugt, en del af et teambuilingsarrangement, besøg for udenlandske gæster eller familietur.

En rundvisning varer ca 1½-2 timer. Prisen er 1.500 kr. (inkl. moms). En let forplejning i forbindelse med besøget kan aftales i det omfang, det er muligt.

ADRESSE
Årødgaard
Roskildevej 207
DK-3330 Gørløse

Tlf.: 2859 8390 (Erik) / 2337 1928 (Inge)

Email: kontakt@freerslevkotel.dk

Hjemmeside: www.freerslevkotel.dk