Tolykkegård

images

Tolykkegård er 18,4 ha stor. Det svarer til ca. 33 tønder land. Vi tilstræber at produktionens størrelse harmonerer, dvs. at besætningens størrelse svarer til arealet, af de kløvergræsmarker vi har for at samle kvælstof til jorden. Besætningen består rundt regnet af 12 ammekøer samt 40 moderfår. Inklusiv tyr/vædder plus afkom løber det op i over 100 dyr i sommerperioden.

Tolykkegårds engros-hovedproduktion er kornavl som typisk afsættes til en grovvarevirksomhed der videresælger kornet i foder.

Detail-hovedproduktet er kalve-/oksekød og lam. Ud over det sælger vi kartofler og på anfordring kan vi selvfølgelig også sælge en rundballe halm eller en mindre portion korn.

Vi åbner snart et mikrobryggeri.

Adresse 
Tolykkegård
Græstedvej 28
Nejlinge
3200 Helsinge

Telefon: 4879 3004

Email: salg@tolykkegaard.dk